Archivo de la etiqueta: Nederlands paspoort en aktes

Prijzen paspoort en reisdocumenten

Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten worden duurder

MADRID – Vanaf 9 maart 2014 zijn nieuwe paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen 10 jaar geldig. Alle reisdocumenten worden vanaf dezelfde dag duurder. De geldigheidsduur voor paspoorten voor jongeren onder 18 jaar blijft 5 jaar.

Wat zijn de nieuwe tarieven?
De prijs van een paspoort dat in het buitenland wordt aangevraagd bedraagt 131,11 euro voor een volwassene. Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen ook bij een aantal gemeenten in Nederland een reisdocument aanvragen. Daar kost een paspoort voor een volwassene niet ingezetene 101,75 euro.

Waarom duurder?
Het gaat om paspoorten en identiteitskaarten die in het buitenland door de Nederlandse ambassades en consulaten worden afgegeven na 9 maart 2014. De prijs moet kostendekkend zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) legde er voorheen veel geld op toe. Door de bezuinigingen is hiervoor geen ruimte meer.

Waarom duurder in buitenland dan in Nederland?
De kosten van de dienstverlening via het wereldwijde netwerk van ambassades en consulaten liggen per reisdocument hoger dan bij gemeenten in Nederland. In Nederland worden veel meer reisdocumenten verstrekt, wat leidt tot prijsvoordelen. Ook Nederlandse gemeenten hanteren voor de dienstverlening kostendekkende tarieven, maar omdat de kosten van gemeenten per paspoort gemiddeld lager zijn, is de prijs die je bij een gemeente betaalt, ook lager.

Waarom van 5 naar 10 jaar geldigheid?
De geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen wordt verhoogd van vijf naar 10 jaar en worden dus twee keer zo lang geldig. Dit compenseert de gestegen prijs enigszins. Behalve bij ambassades en consulaten kunnen Nederlanders die in het buitenland wonen voor hun reisdocument ook in Nederland terecht bij de gemeenten Den Haag, Haarlemmermeer (Schiphol), Oldambt, Enschede, Montferland, Echt-Susteren, Maastricht en Bergen op Zoom.

Paspoorten voor kinderen en jongeren
Paspoorten voor jongeren onder de 18 jaar blijven vijf jaar geldig, maar zijn nauwelijks goedkoper dan reisdocumenten voor volwassenen die 10 jaar geldig worden. Dit komt doordat de kosten voor beide aanvraagafhandelingen nagenoeg hetzelfde zijn. Alleen de specifieke kosten die de overheid moet maken voor het tien jaar geldige paspoort worden niet doorgerekend aan jongeren.